Respektovat a být respektován

389 

Praktický manuál na to, jak přistupovat k druhým lidem na bázi respektu.

Jedná se o titul, který netřeba představovat. Od svého prvního vydání v r. 2005 se jí prodalo na sto tisíc výtisků a stala se takřka manuálem tisíců českých a slovenských rodičů. Podle principů popsaných v knize funguje i nespočet českých škol a školek. Kniha je velmi praktická a doslova učí nový jazyk, kterým lze komunikovat s druhými na principech rovnosti, respektu a zodpovědnosti. Toto přepracované vydání obsahuje i důležitou kapitolu o sebeřízeném vzdělávání.

2 skladem (dostupné na objednávku)

Katalogové číslo: 852 Kategorie:

Popis

Respektovat a být respektován – Jana Nováčková a Dobromila Nevolová

Proč si knihu přečíst:

 • Je to kniha českých autorů, kteří vycházejí ze znalosti komunikačních vzorců obvyklých v českém prostředí.
 • Nabízí široký okruh témat, která jsou vzájemně propojená a poskytují komplexní pohled na výchovu a komunikaci v duchu vzájemného respektu. Je to jako skládačka, kde každý dílek zapadá do toho dalšího.
 • Propojuje principy a argumenty (tedy „proč“ to v komunikaci vázne nebo to jde hladce) a nástroje, jak tyto principy realizovat v každodenním životě (tedy „jak“ komunikovat). Nabízí množství konkrétních situací.
 • Ačkoliv je zaměřená na výchovu dětí, vychází z pojetí respektujících vztahů mezi lidmi, které jsou platné „od kolébky po hrob“. Účastníci našich kurzů z podnikatelské sféry oceňují přínos pro práci s lidmi vůbec, rodiče oceňují větší klid v rodině a otevřenost ve vztazích.
 • Koncept R + R je založen jak na odborných argumentech, tak na zkušenostech. Přes dvacet let zkušeností z kurzů Respektovat a být respektován, kterými prošlo kolem 40 000 účastníků ukazuje, že tento koncept je životaschopný a že změnil pozitivně soužití mnoha rodin i zlepšil podmínky pro učení a vzájemné soužití mnoha dětí ve školách.

V knize se dozvíte:

 • To, jakým způsobem něco druhým sdělujeme, je často důležitější než samotný obsah. Pokud formu sdělení vnímáme jako ohrožující (například křik, hrozby), potřebujeme se nejdříve s takovým ohrožením vypořádat. To, co druhý po nás chce, může být v tu chvíli pro nás vedlejší.
 • Když jsou ve vzájemné komunikaci přítomny emoce, je třeba vždy v první řadě reagovat na ně: buď zklidnit vlastní emoce, nebo se snažit porozumět emocím druhých. Kniha nabízí komunikační dovednosti „já-sdělení“ a „empatická reakce“.
 • Komunikační dovednost já-sdělení nám umožní „brát se za sebe“, aniž bychom museli obviňovat druhé či útočit na ně.
 • Respektující přístup učí děti chovat se dobře, i když není v dohledu žádná kontrola.
 • Netrestat neznamená nedělat nic. Místo trestání je možné vést děti k zodpovědnosti za vlastní činy a učit je napravovat, co způsobily.
 • Odměny z dlouhodobého hlediska nejenže nezvyšují zájem o odměňovanou činnost, ale naopak ho snižují a dokonce ničí.

V čem se toto vydání liší od prvního:

Nové přepracované vydání důsledně vychází z konceptu Respektovat a být respektován a doplňuje ho o nové poznatky, které byly publikovány za 15 let od vydání první knihy. Také jsou v něm využity bohaté zkušeností z vedení stejnojmenných kurzů.

 • Nově je zařazena kapitola o zvládání vlastních emocí. Vychází vstříc potřebám a zkušenostem účastníků našich kurzů, kteří si často povzdechli: pokud jsem v klidu, tak se mi respektující komunikace docela daří, ale když jsem v emocích, tak to nezvládám.
 • Já-sdělení jako nástroj sdělování vlastních potřeb, emocí a očekávání je pojato jako samostatná kapitola – předtím byly informace o něm obsaženy v několika kapitolách.
 • Podstatně je přepracovaná kapitola o potřebách (včetně potřeb rodičů a zdůraznění tzv. vývojových úkolů).
 • Nová je kapitola Vztahy – osobnost – socializace, která propojuje témata, která byla sice zmíněna již v původní knize, ale dává je do dalších souvislostí a doplňuje novými tématy (pojem attachment, jak vytvářet návyky, postup při zprostředkování hranic).
 • Další nová kapitola Konflikty jsou příležitost k učení se týká postupů jak při konfliktech dospělých s dětmi, tak dětí mezi sebou.
 • Čtyři kapitoly týkající se motivace (vnitřní a vnější motivace, tresty, odměny, pochvaly) jsou doplněné o novější poznatky.
 • Zcela byla přepracována první část kapitoly o škole (s názvem Tradiční škola versus svobodné vzdělávání). Je v ní představen koncept vnitřně řízeného vzdělávání a přehledně uvedeny argumenty z vývojové psychologie, proč je tradiční školství nereformovatelné a v čem jsou jeho největší rizika.
 • Nově jsou za většinou kapitol zařazena stručná shrnutí toho nejdůležitějšího. V některých kapitolách jsou použita grafická schémata ilustrující text.
 • Výrazné změny doznalo i grafické zpracování – text se čte „hladčeji“, jsou odstraněny zvýrazňující prvky (tučné písmo a rámečky v textu), tak, aby si čtenář sám mohl rozhodnout, které informace jsou pro něj osobně důležité.
 • Seznam literatury je doplněn o stěžejní díla, která vyšla za posledních 15 let.

Praktické info:

Počet stran: 367 stran
Vazba: lepená, eko
Rozměr: 165 x 235 x 19,5 mm
Hmotnost: 605 gramů
ISBN: 978-80-87917-50-3978-80-87917-51-0 (epub), 978-80-87917-52-7 (MOBI)
Rok 2. přepracovaného vydání: 2020

Ukázky z knihy a další informace na: https://www.peoplecomm.cz/respektovat-a-byt-respektovan

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Respektovat a být respektován“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *