Reklamace a záruční podmínky

Reklamace, odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Postup reklamace si může zákazník ověřit na telefonickém čísle +420 608 833 026 nebo napsat na email bezobaluvlasim@gmail.com.

  • Reklamaci zákazník oznamuje písemně na email:  bezobaluvlasim@gmail.com, následně neodkladně přinese/zašle zboží zpět na adresu: Bez obalu Vlašim – Kollárova 1799, 258 01 Vlašim.
  • Pokud je reklamace oprávněná, zákazník má právo na úhradu prostředků, které vynaložil v souvislosti se zasláním zboží, je však nutno tuto skutečnost doložit (doklad o zaplacení poštovného).
  • Pokud je reklamace neoprávněná, pak zákazník nemá nárok na uhrazení nákladů spojených se zasláním zboží zpět prodejci.
  • Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní od převzetí reklamovaného zboží prodejcem, popř. od nahlášení reklamovaného zboží zákazníkem (v případě, že zboží fyzicky nevrací). O postupu reklamace bude zákazník vyrozuměn telefonicky či emailem. Lhůta je stanovena zákonem č. 89/2012 Sb.

Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

  • Zákazník, který nezakoupil zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo odstoupit od smlouvy v lhůtě 14ti dnů od dodání zboží dle §1829 a §1840 občanského zákoníku.
  • Zákazník má rovněž právo odstoupit od smlouvy, pokud prodejce nedodrží smluvené podmínky dodání.
  • Prodejce je oprávněn odstoupit od smlouvy, pouze však do okamžiku vyzvednutí zboží zákazníkem. O této skutečnosti je povinen zákazníka informovat a dohodnout se na dalším postupu.
  • Při odstoupení je nutné informovat prodejce písemně nebo telefonicky, aby byl připraven na vrácení zásilky a převzal ji.
  • Pro kompletní vrácení částky musí být zboží zaslané/donesené zpět prodejci v neporušeném stavu, nepoškozené a kompletní (včetně kopie dokladu o zaplacení).

Rozpor s kupní smlouvou


V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor s kupní smlouvou“), postupuje se v souladu s ustanovením § 2095, 2096 Občanského zákoníku a zákazník má právo od smlouvy odstoupit.

 

Záruční doba se řídí obecně platnými právními předpisy včetně práv kupujícího na reklamaci vadného zboží.